JMP MCSSET0007 Mechanical Seal

JMP Brand Mechanical Seal - JMP-MCSSET0007

center = 25mm 

Replaces CAT 3N5632 / Jabsco 9608-0371 / DDSL - 8927573

Mechanical Seal for Pump Model: JPR-G6300, CAT 3406